Увага! Веб конференції для вчителів – предметників до початку навчального року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНІ!

„ с

В:д 19.07.2016 № 1/9-380 На №______________ від______

Місцевим органам управління освітою,

Інститутам післядипломної педагогічної освіти, навчальним закладам

Про проведення веб-конференцій

23-30 серпня 2016 року Національна академія педагогічних наук України проводить традиційні веб-конференції в режимі он – лайн трансляції для вчителів з усіх навчальних предметів. Під час цих заходів науковці академії нададуть інформацію щодо реалізації змісту загальної середньої освіти, прокоментують зміни, внесені до навчальних програм, ознайомлять з особливостями організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу тощо.

Просимо інформувати співробітників інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних служб, педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб про проведення цього заходу.

Графік проведення веб-конференцій додається.

З умовами реєстрації можна ознайомитись на сайті Інституту- педагогіки НАПН України http://undip.org.ua/

Заступник Міністра                                                                 Павло -Хобзей

 

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

23-30 серпня 2016 року Національна академія І педагогічних наук України проводить щорічну серпневу веб-конференцію «Учені НАПН України – українським учителям».

Під час конференції передбачаються виступи фахівців наукових установ НАПН з актуальних питань організації навчально-виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 н.р., їх обговорення, а також відповіді на запитання педагогів в онлайн режимі.

Дата Час Назва виступу Виступаючі
V/ 23 серпня 2016 р. 11.00-

12.00

Відкриття веб-конференції «Учені НАПН України – українським учителям» Гриневич Л. М., міністр освіти і науки України

Кремень В. Г., президент НАПН України

Ляшенко О. І., академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України

Топузов О. М., директор Інституту педагогіки НАПН України

12.15-

17.00

Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016-2017 навчальному році Відділ початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
25 серпня 2016 р.

ах Т;

10.00-

11.30

Навчання іншомовного спілкування на різних ступенях загальноосвітньої школи Відділ навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
11.40-

13.15

Методичні рекомендації щодо організації навчально- виховного процесу з фізики у 2016-2017 навчальному році Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
14.00—

15.30

Методичний коментар щодо організації навчально- виховного процесу 3 математики у 2016-2017 навчальному році Відділ математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
?

у

сД

15.45—

16.30

Вивчення інформатики в 2-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році Відділ математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
26 серпня 2016 р. 10.00-

11.15

Особливості вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016 -2017 навчальному році Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту* педагогіки НАПН України
11.30-          Методичні рекомендації щодо         Відділ біологічної, хімічної та фізичної

12.45           вивчення біології                               освіти Інституту педагогіки НАПН

в 2016-2017 навчальному році        України

.ілЛ££1^аО_ 14.00-

15.30

Географічна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році Відділ навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України
сЛДе*-Х*_ 29 серпня 2016 р.

^ііі£-(с<42_

10.00-

11.45

Методичні рекомендації щодо викладання предметів освітньої галузі «суспільствознавство» у 2016-2017 навчальному році Відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України
‘^с 12.00-

13.15

Методичний коментар щодо вивчення

української мови та літератури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016- 2017 навчальному році з урахуванням змін у програмах

Відділ навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
А у- 14.00-

17.00

Методичні рекомендації з конструювання і використання компетентнісно орієнтованих завдань на уроках мов національних меншин і зарубіжної літератури Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України
*^СМ~МЬі 30 серпня 2016 р.

<-€_

10.00-

11.30

Методичні рекомендації вчителям щодо вивчення трудового навчання за новими програмами в 5-8 класах Відділ технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України
11.45-

12.30

Реалізація виховного потенціалу мистецтва на уроках художньо-естетичного циклу Лабораторія мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України
о£0 12.45-

13.45

Впровадження тренінгової програми для педагогічних працівників «3 Україною в серці»

Сучасні акценти військово- патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Лабораторія громадянського та морального виховання; лабораторія фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України
О^и л^І 14.00-

14.45

Ціннісні орієнтири позашкільної освіти Лабораторія позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України
Щ±*ф 15.00-

15.45

Актуальні проблеми освіти і виховання дітей дошкільного віку Лабораторія дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України
16.00-

17.30

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти Відділ інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України