Науково-практична конференція учителів географії

1115 грудня 2016 року на базі Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 відбулася

районна науково-практична конференція учителів географії та економіки на тему:

«Формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках географії та економіки – запорука успішної діяльності учнів у навчальних та життєвих ситуаціях».

У конференції брали участь:

Т.В. Гриненко, методист освітньої галузі «Суспільствознавство»

«Географічний турнір як засіб формування ключових предметних компетентностей учнів і педагогів. Результативність виступу районної команди школярів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського турніру юних географів. Аналіз завдань»

Фельшер Ф.Ф., учитель географії Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 та Сопіжук Юлія, Бурима Крістіна, учні 11 класу, Роман Валентина, учениця 8 класу Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

«Формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках географії та економіки – запорука успішної діяльності учнів у навчальних та життєвих ситуаціях»

Домашова Н.Л., учитель географії Привільненської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Аналіз практичних робіт та досліджень у курсі 8 класу. Обмін досвідом роботи щодо формування географічної компетентності в процесі реалізації практичної складової навчальної програми 8 класу»

Лещенко Н.В, учитель географії Баштанської гімназії.

«Курс за вибором «Фінансова грамотність» – життєва необхідність сучасного школяра»

Максимова О.Г., учитель географії Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2.

«Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках географії»

Демчук С.М., учитель географії Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Формування географічної компетентності під час проведення практичних робіт»

Міронова Л.Й., учитель географії Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Використання краєзнавчого принципу у формуванні ключових і придментних компетентностей учнів на уроках географії та економіки»

Крилова Л.Ф., учитель географії Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Впровадження методу проектів у викладанні географії та економіки у школі» Бондаренко С.А., учитель географії Новопавлівської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Формування загальногеографічних компетентностей на уроках географії через активізацію пізнавальної діяльності учнів»

Капітонова О.В., учитель географії Добренської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Формування компетентності саморозвитку на уроках географії»

Юхименко І.О., учитель географії Лоцкинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Рекомендації для вчителів географії та економіки 

за підсумками конференції

  1. Вчителям районного МО забезпечувати організацію навчально-виховного процесу з географії та економіки на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та особистісно зорієнтованого навчання.
  2. Активно впроваджувати інтерактивні технології навчання: роботу в групах, проектну діяльність, ділові ігри тощо.
  3. Забезпечувати формування у школярів чіткої системи географічних та економічних знань шляхом поєднання різноманітних методів та прийомів навчання.
  4. Підвищувати ефективність уроку шляхом активізації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності та ініціативності учнів, створювати «ситуацію успіху» дітей у навчальній діяльності.
  5. Звертати особливу увагу на роботу з картографічними джерелами інформації, формувати просторову компетенцію учнів.
  6. Формувати в процесі вивчення економіки соціальні компетентності учнів, економічну культуру та фінансову грамотність.
    Методист освітньої галузі  «Суспільствознавство» Т.В.Гриненко

          

   Додаток

Методичні рекомендації щодо підготовки виступів учнівських команд Всеукраїнського турніру юних географів

 Як зазначено у правилах Всеукраїнського турніру юних географів, дане змагання є формою рольової гри, що сприяє набуттю умінь учнів розв’язувати  складні географічні проблеми, формулювати твердження та захищати власну думку в наукових дискусіях.

З метою належної підготовки школярів до участі у турнірі керівникам команд необхідно звернути увагу на ряд рекомендацій щодо підвищення рівня виступів учнів у ролі Доповідачів, Опонентів та Рецензентів.
У турнірі (як у районному, обласному так і республіканському турі) беруть участь команди, які складаються з 3-5 учнів. Команди починають працювати над завданнями після їх публікації в пресі (у журналі «Географія та економіка в рідній школі», на сайті Миколаївського ІППО), на турнір виноситься близько 20 питань.
Особливої уваги керівників заслуговує підготовка учнів до ролі доповідача.
Доповідачеві необхідно викласти суть висвітлення питання впродовж наданих йому 7 хвилин. Дуже часто намагаючись якнайповніше викласти матеріал, деякі доповідачі швидко читають текст, через що складається враження, що вони не можуть висловити власну думку без тексту в руках. Доповідь повинна бути конструктивною, учневі треба встигнути виголосити вступ, основну частину та висновки, що містять власні думки розкриття питання.
Завдання турніру розподіляються між членами команди під час домашньої підготовки. Це має позитивні і негативні сторони. За правилами турніру, кожен учасник команди під час одного змагання може виступати не більше двох разів.

Опонент, в кожному колі гри, пропонує доповідачеві питання і, буває, що в одній грі задіяні кілька питань, підготовлені тільки одним членом команди. Відмова від питання не завжди виручає команду, виступати вимушені інші учасники команди, які слабо підготовлені з цього питання. Особливо це видно під час дискусій з опонентом та рецензентом.
Важливий момент, на який повинні звернути увагу керівники команд при підготовці учнів до турнірівських боїв – кожне питання потрібно умовно розкласти на складові частини, виділивши основні моменти, і висвітлити кожен з них, адже дуже часто доповідачі не розкривають усіх сторін обраного питання.
Учні повинні звертати увагу на слова в завданнях: «обґрунтуйте свою думку», «висловіть думку», «доведіть правильність думки». Учасники команд повинні показати власне бачення суті проблеми на підставі основних положень географічної наукової думки. Доповідь вважається повною, якщо в ній висвітлено всі елементи змісту завдання.
На турнірі трапляються прикрі випадки, коли учасники обирають неправильну схему розкриття питання, тому керівники команд на початку повинні коригувати підготовку учнів у правильному руслі (відслідковувати географічний зміст відповідей). Як наслідок, такої недопрацьованої підготовки, команда отримує невисокі оцінки за доповідь. Найбільш яскраво такі помилки виявляються при порівнянні виступів різних команд.
Важливим моментом доповіді є використання ілюстративних матеріалів. На сьогодні комп’ютерними презентаціями користуються всі без винятку команди. Є необхідність дати ряд рекомендацій щодо їх підготовки власне як ілюстративного матеріалу до доповіді. Презентація повинна доповнювати доповідь, акцентувати увагу аудиторії на ключових моментах. Переобтяженість слайдів текстовим матеріалом, таблицями ускладнює сприйняття інформації, а використання у презентаціях графіків, діаграм та карт полегшують розкриття теми доповіді. Необхідною умовою у використанні статистичних матеріалів є посилання на їх першоджерела та часовий період. Якщо в усній формі можливо пропустити (або не помітити) деякі неточності в цифрах, то на екрані на них відразу звернуть увагу як члени журі, так і команди опонента та рецензента. При використанні географічних карт у презентаціях,  вони обов’язково повинні мати легенди, інакше – доповідач окремо повинен розкрити зміст картографічного зображення. Загальна структура презентації повинна бути чітко поділена на структурні блоки згідно з доповіддю.
Основними моментами в оцінюванні доповідача є:
-наукова достовірність (окремо звертається увага на виклад матеріалу, що оцінюється в рамках шкільного підручника);
-повнота розкриття поставленого завдання (наявність чіткої структури доповіді зі вступом і викладенням основного матеріалу та висновками);
-вміння доповідати (ораторські здібності, читання доповіді з роздруку);
-вміння вести наукову дискусію (коректність у спілкуванні, доцільність питань та чіткість відповідей);
-ілюстрування доповіді (зміст та доцільність презентації);
-командна гра.
Члени команди, коли виступаючи у ролі опонента, повинні ставити уточнюючі запитання до доповідача, але при цьому інколи відходять від суті питання. Виступ опонента:
-повинен бути конструктивним (у межах 5 хвилин);
-з чітким виділенням позитивних та негативних моментів висвітлення питання доповідачем;
-не повинен зводитися до власного варіанту висвітлення питання;
-дискусія між доповідачем та опонентом повинна дати можливість висвітлити  ключові моменти питання, що обговорюється і ні в якому разі  не повинна зводитися до запитань про визначення та терміни, які трапляються у доповіді.
Найскладніше виступати членам команди у ролі рецензента, який після уважного прослуховування доповідача і опонента повинен:
дати загальну і об’єктивну оцінку виступів попередників (у межах 3 хвилин);
визначити важливість запитань та коректність дискусії;
рецензування не повинно дублювати опонування і здійснюється тільки тоді, якщо вона не збігається з оцінкою опонента, або якщо опонент не помітив неточностей і істотних недоліків у доповіді;
виступ не повинен зводитися до власного варіанту висвітлення питання.
Уточнюючі запитання, які можуть ставитися учасниками команд та членами журі, повинні стосуватися суперечливих або недостатньо висвітлених моментів доповіді, виступів опонента та рецензента або виступів учасників команд у дискусії. На уточнюючі запитання може відповідати тільки учасник команди, який виступає.
Виставляючи оцінки, члени журі оцінюють не тільки роботу окремої людини, а всієї команди, враховують ступінь взаємодії між членами команди та активність усіх членів команди під час дискусії.
Кожен Турнір юних географів є досягненням усіх його учасників, він формує у школярів інтерес до природничих наук, сприяє поглибленому вивченню географії. Командна гра, наукові дискусії в боях, спілкування з членами журі (вчителями, методистами, викладачами та авторами підручників) є чудовою підготовкою майбутніх студентів та науковців.

dscf3499