Всеукраїнська науково-практична конференція

dsc_011829 жовтня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася всеукраїнська науково-практична конференція “Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованому суспільстві”.

dsc_0071

В роботі конференції взяли участь:

  • Левицька І.М., Мухіна І.В.  методисти КУ “Баштанський РСЦОЗО”;
  • Змієвська О.П.,  вчитель фізики Баштанської ЗОШ №2;
  • Михейкіна О.В.,  вчитель біології Баштанської гімназії;
  • Озерова О.Ф., вчитель фізики Баштанської гімназії.

Під час конференції були висвітлені такі актуальні питання:

  • Деякі аспекти підвищення якості природничої освіти в умовах технологізованого суспільства;

Клименко Людмила Олександрівна, к.п.н., доцент, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО заслужений працівник освіти України.

  • Напрями вдосконалення змісту природничої освіти в середній школі;

Засєкіна Тетяна Миколаївна, к.п.н., старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експерементальної роботи Інституту педагогіки НАПН України.

  • Сучасні напрями науково-дослідницьких робіт кафедри мікробіології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;

Ямборко Ганна Валентинівна, к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біохімії Одеського  НУ імені І.І.Мечникова.

  • Створення телекомунікаційного середовища при дистанційному навчанні природничих дисциплін;

Колебошин Валерій Якович, к. ф/м н. доцент, директор комунального закладу “Рішельєвський ліцей” при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, заслужений учитель України.

  • Міжпредметні зв’язки у викладанні природничих дисциплін;

Божинова Фаїна Яківна, учитель фізики Харківської гімназії № 46 імені М.В.Ломоносова Харківської міської ради Харківської області, автор підручників і посібників із фізики

  • Сучасні ІКТ як каталізатор змін у роботі вчителів ЗНЗ

Захар Ольга Германівна, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та ІТ, МОІППО

Також були представлені науково-дослідницькі роботи учнів:

“Робота з конструктором “ЛЕГО” Данилов Кирило, учень 11 класу ЗОШ №22 м. Миколаїв (керівник Беркунська Наталія Михайлівна)

“Моє енергетичне рішення – майбутнє без хімічних токсикантів” Сметана Вікторія, учениця 6 класу Баштанської гімназії, переможиця конкурсу ” Енергія -2014″( керівник Михейкіна Ольга Василівна, учитель біології та хімії)

“Дослідження способів підвищення ефективності вироблення фотоструму в сонячній батареї” Бурдейний Марко, учень 8 класу Первомайської ЗОШ( керівникСвистунова Валентина Михайлівна, учитель фізики, учитель -методист)

Фрагмент інтегрованого уроку з теми “Речовина як вид матерії” був предствлений Цуркіною Тетяною Валентинівною, учителем фізики Першої української гімназії імені Миколи Аркаса.

Педагоги району взяли участь в секційній роботі з фізики, хімії та біології.