Публічна інформація

ДОСТУП   ДО   ПУБЛІЧНОЇ   ІНФОРМАЦІЇ

Закон України “Про інформацію”

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа подає запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса для подання інформаційного запиту: 56101, м. Баштанка, вул. Полтавська, 41 (на конверті вказувати “Публічна інформація”)

телефон: (05158) 2-76-53

факс: (05158)  2-76-53

електронна пошта: servisosvita@gmail.com