ЗНО-2016

Лабораторія моніторингу якості освіти МОІППО

Порядок реєстрації на ЗНО 2016 року

Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року триватиме з 12:00 1 лютого до 4 березня 2016 року

Процедурою реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі – зовнішнє оцінювання) передбачено виконання описаних нижче чотирьох послідовних дій.

 1. Ознайомтесь із правилами прийомудо обраного Вами вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, із яких необхідно подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат), Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освітиПорядком реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.
 2. 2Здійсніть вибір навчальних предметів, із яких Ви бажаєте пройти зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2016 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з таких навчальних предметів:

Пам’ятайте, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних вами для проходження зовнішнього оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох.

Увага! Для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2016 рокурезультати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (українська мова), математики або історії України зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію.

 1. Підготуйте необхідні для реєстрації документи та матеріали:
 • копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ;
 • дві однакові фотокарткидля документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);
 • копію документа про повну загальну середню освіту (випускники минулих років) або довідку з місця навчаннящо підтверджує здобуття в січні – серпні 2016 року повної загальної середньої освіти(учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів);
 • реєстраційну картку, якуможна сформувати самостійно (з 12.00 години 1 лютого), скориставшись спеціальною програмою, розміщеною на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернувшись за допомогою до працівника пункту реєстрації. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року можуть звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в навчальному закладі, де навчаються.

Окремі категорії осіб, крім вищезазначених документів, мають підготувати:

 • оригінал висновкупро створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, виданого органом або закладом охорони здоров’я (у разі потреби надають особи з особливими освітніми потребами);
 • копію свідоцтвапро зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (особи, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
 • копію нотаріально засвідченого перекладуукраїнською мовою документів, наданих для реєстрації (особи, документи яких оформлені іноземною мовою).

Увага! На копіях документів повинен бути напис «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

 1. Сформуйте комплект реєстраційних документів та подайте його до навчального закладу, в якому навчаєтесь (випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року), або надішліть до4 березня 2016 рокуна адресу регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр), зазначену в контрольно-інформаційному листі (випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів).

Дата подання реєстраційних документів визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів із числа осіб з неконтрольованих територій, які не мають можливості відправити документи поштою, повинні в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки та реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в контрольно-інформаційному листі.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат, який Вам буде надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2016 рік».

Увага! Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року індивідуальні конверти надсилаються до закладу, де вони навчаються, випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів – за адресою, зазначеною в реєстраційній картці.

Повідомлення про результати реєстрації осіб, які не вказали адресу в Україні, за якою їм може бути надіслана офіційна кореспонденція, а також про спосіб отримання оригіналів документів, надсилається на електронну адресу, зазначену під час реєстрації.

Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру.

Увага! Вам може бути відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, якщо:

 • не надасте документи, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;
 • відповідно до вимог законодавства не маєте права на реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;
 • надасте недостовірну інформацію;
 • надішлете реєстраційні документи після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації);
 • неналежним чином оформите документи, необхідні для реєстрації;
 • неможливо створити особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров’я.

Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, не пізніше 18 березня 2016 року може надіслати до регіонального центру новий комплект реєстраційних документів.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року подають реєстраційні документи для перереєстрації до закладу, де навчаються. Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають документи для перереєстрації на адресу регіонального центру, зазначену в контрольно-інформаційному листі.

Унесення змін до реєстраційних даних (1 лютого – 18 березня 2016 року)

У разі виникнення потреби внести зміни до персональних даних, переліку навчальних предметів тощо, здійсніть перереєстрацію. Для цього потрібно:

 • внести зміни до реєстраційної карти, розміщеної на інформаційній сторінці, роздрукувати реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист;
 • оформити реєстраційну картку;
 • сформувати комплект документів, що має містити:
 • реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації;
 • отриманий раніше Сертифікат, що анулюється (крім осіб, які відправляли документи електронною поштою);
 • документ, що підтверджує зміни персональних даних або відомостей про місце навчання (у разі внесення таких змін);
 • оригінал висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, виданого органом або закладом охорони здоров’я (у разі необхідності внесення змін до переліку особливих умов).

Реєстрація осіб для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання

 1. Окремі категорії осіб, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії, можуть у межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), зареєструватися для участі в додатковій сесіїзовнішнього оцінювання.

Для цього разом із реєстраційними документами такі особи мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та відповідний підтверджуючий документ.

 1. Учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, та які не мали змоги здійснити реєстрацію в основний період, можуть зареєструватися в додатковий період(19 березня – 20 травня 2016 року).

Такі особи разом із реєстраційними документами мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії та відповіднийпідтверджуючий документ.

 1. Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи України, здійснюється відповідно до угоди, укладеної між Українським центром оцінювання якості освіти та Державною пенітенціарною службою України.

  Український центр оцінювання якості освіти

Реєстрація на ЗНО: все що потрібно знати

Стенограма прес-конференції директора Українського центру оцінювання якості освіти щодо особливостей реєстрації майбутніх абітурієнтів для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року.

Терміни, процедура, етапи реєстрації, учасники основної і додаткової сесій, ДПА у формі ЗНО, а також інші питання, що стануть у нагоді випускникам, батькам та особам, які, бажають стати студентами у 2016 році.

Вадим Карандій: Доброго дня! Дякую всім присутнім. Я думаю, що тема досить цікава, тому що дуже багато останні місяці про неї згадували, говорили, тому постараємося зараз дати більшості відповідей на ті питання, які виникають.

Перше це щодо питань, які звучали ще декілька місяців тому, щодо не визначеного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Маю повідомити сьогодні всіх про те, що ЗНО у 2016 році відбудеться, і відбудеться відповідно до тих запланованих планів, які були оголошені у жовтні-листопаді 2015-го року.

Щоправда ці плани, ви знаєте вони відрізняються від тих, які першопочатково планувалися ще в червні 2015-го року, але на то є певні об’єктивні обставини, які нам приходилось враховувати, в тому числі, ті які пов’язані із станом фінансування, також із технологічною готовністю до впровадження того чи іншого виду оцінювання.

В цілому на сьогодні динаміка підготовки до ЗНО є позитивною, всі процеси сплановані, відповідні календарні графіки витримуються, реєстрацію, початок проведення ЗНО плануємо розпочати так як це було попередньо оголошено 1 лютого. Відповідно доступ до реєстраційної форми для бажаючих зареєструватися буде надано починаючи із 12 години 1 лютого.

Я хочу, користуючись нагодою, подякувати як працівникам Українського центру, так і регіональних центрів, також агентству з міжнародного розвитку США, яке нам надало відповідну допомогу у підготовці у зв’язку із тими форс мажорними обставинами, які ми мали наприкінці минулого на початку цього року, також фахівцям тих компаній, які долучилися в процесі вироблення підходів до відновлення роботи Інформаційної системи Українського центру, які безпосередньо зараз реалізують певний комплекс робіт для нормальної роботи в процесі всього періоду проведення ЗНО. Ну і зрозуміло керівництву МОН, яке всіляко сприяє тому, щоб ЗНО відбулося і робота Українського центру була нормалізована.

Спочатку декілька загальних позицій щодо того в якому форматі відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання. ЗНО в 2016 проводиться для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року та осіб, які мають повну загальну середню освіту, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів. Всього ЗНО буде проведено із 12 навчальних предметів, перелік яких визначено наказом Міністерства освіти, він є опублікований як на сайті Міністерства освіти, так і на сайті Українського центру.

Результати ЗНО з відповідних предметів будуть прийматися вищими навчальними закладами як результати вступних іспитів, це з усіх 12, а результати окремо із української мови для всіх випускників поточного року, а також результати з історії України, або математики, теж для випускників поточного року також будуть являтися і результатами Державної підсумкової атестації (ДПА).

Маю звернути увагу випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року на те, що дуже часто звучить у запитаннях, які надходять до Українського центру. Це наприклад те, що ми обговорювали у міністерстві у тому числі із представниками департаментів областей, які брали участь у нараді Міністерства щодо формату проведення ДПА. То маю повідомити те, що відповідно до чинного положення про ДПА. ДПА для випускників загально освітніх навчальних закладів проводиться виключно у формі ЗНО. Те ж положення передбачає те, що якщо особа, випускник не зміг прийти на ДПА під час основної сесії, з причини неявки, то зрозуміло йому надається право прийти під час додаткової сесії. ДПА не у формі ЗНО є можливість пройти лише випускникам вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, випускникам навчальних закладів при пенітенціарних установах, а також особам, які екстерном здобувають загальну середню освіту та зареєструються для відповідної атестації після 4 березня 2016 року. Ці три категорії осіб зможуть пройти ДПА виключно на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Тепер безпосередньо щодо реєстрації, як вона буде проходити для учнів ЗНО. Маю повідомити те, що принципова схема організації реєстрації учасників ЗНО на 2016 рік не мінялася. Вона буде такою, як була в попередні роки. Це зумовлено тим, що є певний досвід в організації цього процесу не лише у працівників Українського та регіонального центів, а й у досить великої кількості працівників загальноосвітніх навчальних закладів, також вищих навчальних закладів, які долучаються до цього процесу. Та схема, яка використовувалася в попередні роки, а вона відповідно діє уже починаючи з певною модернізацією з 2010 року є апробованою, вона абсолютно виправдана, вона зазнала деяких модернізацій, змін, але в цілому залишається незмінною.

Процес реєстрації можна розділити на 4 основні етапи, які має дотримуватися кожен із бажаючих взяти у ньому участь. Перший етап, він пов’язаний із визначенням предметів, з яких особа бажає пройти ЗНО. Якщо брати в цілому, більшості це мабуть проблема вступу до вищих навчальних закладів, визначитися, які предмети для вступних іспитів потрібно обрати. Найпершим, найліпшим джерелом для будь-якого учасника ЗНО є правила прийому до кожного конкретного вищого навчального закладу, до якого він збирається вступати. Тобто, перше що має зробити випускник – це звернутися до приймальних комісій, на сайти, до інформаційних стендів, визначитися з тим переліком, який  безпосередньо йому, за його вподобаннями потрібно для вступу до того чи іншого закладу.

Потрібно звернути увагу на те, що кількість предметів, які може обрати кожен окремий випускник є обмеженою. Так, для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнт може обрати не більш ніж 4 предмети. Але якщо говорити про випускника поточного року, для якого ці результати також являються і вступними іспитами…  ДПА за курс загальної середньої освіти то потрібно взяти до уваги, що серед цих предметів два предмети обов’язково повинні бути тими, які зарахуються як ДПА. Це є Українська мова, вона є обов’язкова як при вступі, так і в процесі проходження ДПА, а також один із предметів: або історія України, або математика.

Реєстрація буде відбуватися з допомогою спеціальної реєстраційної форми, так як це було в попередні роки, яка розміщена на веб сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там можна буде сформувати відповідний набір документів, які потім надсилаються до регіональних центрів. Ця веб-форма буде передбачати можливість проставити при виборі предметів відповідно статус результату, за яким він буде зараховуватися: чи це буде безпосередньо ЗНО, чи це буде зовнішнє оцінювання та ДПА. Для того щоб реєстрація відбулася вдало абітурієнти повинні знати що крім того, що вони відповідно заповнюють реєстраційну форму на сайті Українського центру, їм обов’язково потрібно скомплектувати набір документів, які мають бути надіслані до Регіонального центру. Тільки за такої умови їхні дані з реєстраційної форми будуть розглянуті і стосовно них буде прийнято рішення щодо реєстрації.

Основними документами які необхідно додати до реєстраційної форми, яка створюється з допомогою сервісу на сайті є документи, як і встановлюють особу, це є паспорт громадянина України, або паспорт громадянина іноземної держави, або свідоцтво про народження. Цього року перелік цих документів є дещо розширений зважаючи на ті ситуації, які на сьогодні є в нашій державі, а також на зміну законодавчої бази, яка відбулася. З повним переліком цих документів можна буде ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Другим документом важливим, який потрібно додати до реєстраційної форми, яка надсилається до Регіонального центру є документ, який підтверджує факт здобуття загальної середньої освіти. Це може бути або безпосередньо атестат про загальну середню освіту, або документ у вигляді списку, якщо це надає навчальний заклад всім своїм випускникам або якщо реєструється кожен окремий випускник профтех закладу або вищого навчального закладу, який підтверджує факт, що особа в даному конкретному 2016 році закінчує відповідний заклад та здобуде загальну середню освіту. Том що наявність загальної середньої освіти це є  як передумова здобуття вищої освіти.

Крім того до реєстраційної картки можуть додаватися інші документи у кожному окремому випадку. Зокрема такі документи потрібні щоб випускник додавав у разі якщо він бажає, щоб йому створили особливі умови проходження. Особливі умови створюються у разі, якщо особа має певні обмеження за станом здоров’я, коли нам потрібно визначитиcь, які ж саме умови йому потрібно створити. Друге, це якщо є певні відмінності у документі, наприклад, відбулася зміна прізвища, ім’я, по батькові, та потрібно буде додавати документи, що засвідчують такі зміни. І в разі подання документів осіб іноземних держав обов’язково потрібно щоб була наявність нотаріально завірених перекладів відповідних документів, щоб працівники Регіональних центрів змогли максимально коректно опрацювати ту інформацію, яка буде надана.

Після формування комплекту реєстраційних документів випускники поточного року мають ці документи мають обов’язково передати керівнику свого навчального закладу. Це робиться з тією метою, що керівник загально освітнього закладу має проконтролювати питання пов’язані з вибором випускником предметів ДПА, після чого уже згрупованною відправкою, тобто коли є комплекти відповідних документів з певної школи надсилаються до регіонального центру.

Якщо реєструється випускник професійно-технічного навчального закладу, або вищого навчального закладу, випускник минулих років – він надсилає відповідні документи самостійно за тією адресою, яку йому буде надано в процесі формування в реєстраційній картці з допомогою того сервісу, який ми уже неодноразово згадували на сайті Українського центру.

Всі документи пов’язані із реєстрацією потрібно надсилати до регіональних центрів не пізніше 4 березня. Ця дата є дуже важливою, вона відслідковується в тому числі і по відмітках поштових операторів, які здійснюють доставку. Після 4 березня реєстраційні документи прийматись не будуть. У мене є одне єдине застереження, точніше порада усім бажаючим реєструватися на ЗНО у 2016 році у зв’язку з тим, що на відміну від попередніх років загальний термін реєстрації скорочено … якщо попередні роки вона тривала до 2 місяців, то цього року вона фактично буде відбуватися трішки більше ніж 1 місяць, – не зволікати з наданням відповідних документів та надсиланням їх до регіональних центрів, тому що часу на їх опрацювання є не так-то багато, рішення мають прийматися випускниками досить оперативно, формуватися документи, тому надсилатися на реєстрацію.

Підтвердженням факту реєстрації участі у ЗНО буде сертифікат, який буде оформлятися відповідним регіональним центром оцінювання якості освіти за наслідком розгляду реєстраційної форми та надсилатися на адресу вказану абітурієнтом. Також за фактом реєстрації кожному майбутньому учаснику ЗНО на сайті Українського центру буде створена індивідуальна інформаційна сторінка, через яку буде здійснюватися безпосередньо спілкування і інформування відповідного учасника ЗНО із організаторами проведення ЗНО.

Якщо виникають певні ситуації коли особа не може у будь-який із вказаних способів зареєструватися на ЗНО ми рекомендуємо звертатися безпосередньо до регіональних центрів. Для того, щоб кількість таких звернень мінімізувати Регіональні центри в кожній із областей розгорнули мережу пунктів реєстрації, де особи, які потребують того можуть звернутися за допомогою, щоб запустити відповідний сервіс реєстрації, сформувати свою реєстраційну картку, комплект документів, який має бути надісланий.

Окремою є процедура реєстрації осіб, які перебувають на окупованих та неконтрольованих територіях. Особливість цього способу полягає у тому, що передбачено можливість надсилання документу не лише звичайною поштою, тобто передачі в оригіналі відповідних документів, а передача за допомогою електронної пошти. Відповідно така реєстрація розглядається, у виключних випадках, якщо є підтвердження, що це дійсно особа, яка перебуває на неконтрольованих або на окупованих територіях, або це може бути учасник анти-терористичної операції , після чого приймається відповідне рішення, особа реєструється із повідомленим тим же способом із електронною поштою про реєстрацію а також про місце та спосіб, яким чином він зможе отримати оригінал свого сертифікату.

Маю звернути увагу на те, що в процесі реєстрації щорічно відбуваються досить велика кількість випадків, коли абітурієнтам відмовляють у реєстрації. Маю повідомити, що існує виключний перелік коли особі може бути відмовлено в реєстрації. Як правило, це випадки пов’язані із ненаданням документів, що підтверджують достовірність інформації, які вони визначають, це коли є невідповідність вимогам законодавства, наприклад, особа не має загальної середньої освіти, наприклад, є учнем класу, а просто бажає пройти як тренувальне один рік наперед ЗНО, зрозуміло, що вона зареєстрована не буде. Випадок, якщо надається недостовірна інформація, або будуть надіслані документи пізніше встановленого терміну – все це є ті випадки з-за яких особі може бути відмовлено в реєстрації. Тому загальне звернення до всіх осіб, які бажають реєструватися і бажають успішно пройти ЗНО звернути увагу на достовірність, повноту оформлення документів, а також на своєчасність їх надсилання до регіонального центру.

Маю сказати те, що процедурою передбачено можливість внесення змін до реєстраційних документів. Це зміни пов’язані із зміною уподобань абітурієнта щодо набору предметів, також і зміни, які пов’язані із допущеними  помилками, які потрібно виправити. Можливість внести зміни до реєстраційних документів у зареєстрованих осіб, або особам, яким відмовили у реєстрації буде до 18 березня. У нас є проблемна категорія осіб, які перебувають на окупованих територіях, а також на територіях, які не контролюються органами державної влади – це не є проблема безпосередньо цих осіб, це є проблема набагато більша, тому ми створюємо всі можливі умови для того, щоб ці особи також, якщо у них є бажання змогли долучитися та пройти ЗНО, вступити до вищих навчальних закладів України. В такому разі ми даємо їм можливість зареєструватися в той спосіб, який я сказав, а також зареєструватися на додаткову сесію, тобто їм продовжено термін реєстрації, вони можуть подавати свої документи починаючи з 19 березня до 22 травня.

Маю окремо сказати про додаткові сесії декілька слів пов’язаних із вибором. Вся справа в тому, що, якщо в особи є наперед відомі обставини з-за яких вона не можу взяти участь в основній сесії за додатковою заявою із відповідним додатковим підтвердженням тих обставин вона може взяти участь і в додатковій сесії. Перелік таких обставин також наведено на сайті Українського центру і є доступним всім бажаючим. Такою є загальна інформація щодо початку проведення ЗНО, щодо особливостей реєстрації. Якщо є запитання стосовно ЗНО 2016 року, а також особливостей реєстрації, я готовий дати відповідь. Будь-ласка.

Запитання: Уточніть будь-ласка з приводу пакетів документів. Я все ж не зрозуміла. Крім реєстраційної форми, всі решта документів це копії паспорта, свідоцтва? І що для школярів – у них атестату ще не має, який документ вони мають надавати про середню освіту?

Вадим Карандій: Значить, якщо це школяр, випускник загальноосвітнього навчального закладу він комплект документів подає керівнику свого навчального закладу. Керівник цього навчального закладу відправляє це згрупованою відправкою до якої додає список випускників цього закладу. Цей список є підтверджуючим, що ця особа здобуває загальну середню освіту. Його достатньо для того, щоб була прийнято позитивне рішення.

Запитання: В минулому році це ж була просто реєстрація на сайті, здається і все?

Вадим Карандій: Ні. Починаючи з 2010 року це не є електронна реєстрація. Дійсно, сформувати відповідну реєстраційну картку потрібно на сайту Українського центру, але ця картка формується у вигляді окремого бланкового аркушу до якого додається відповідні копії документів за які я казав і надсилаються за вказаною адресою. Вся справа в тому, що підтвердити достовірність інформації яка з’являється із сайту Українського центру досить проблематично. Для того щоб варифікувати, валідизувати ту інформацію обов’язково в регіональний центр має надійти паперове підтвердження. Тільки за наявності такого паперового підтвердження реєстрацію вважається здійсненою. Далі, під час реєстрації я говорив про те що формується сертифікат. Сертифікат обов’язково містить фотокартку, це як основний ідентифікатор особи в пункті тестування, коли уже з нею будуть працювати персонал пункту тестування. Цю фотокартку також отримують шляхом надсилання цієї поштовой кореспонденції.

Запитання: А копії паспорта вони мають бути якось завірені, чи це звичайна ксерокопія?

Вадим Карандій: Кожна особа її завіряє самостійно у інструктивному листі, який роздруковується  разом з реєстраційною карткою, там прописується про спосіб завіряння. Там робиться завірений надпис і ставиться особистий підпис особи-володільця відповідного документу. Той підпис має співпадати з підписом, який буде в інших документах.

Запитання: Скажіть будь-ласка, що все таки треба зробити до 4 березня, а що до 18 можна? Які ще зміни можна внести?

Вадим Карандій: До 4 березня потрібно подати перший раз заяву, реєстраційну картку і набір відповідних документів. До 18 березня, якщо особа зареєстрована, або якщо особі відмовлено у реєстрації з якихось причин значить має змінити або свої реєстраційні дані, або усунути ті зауваження, які їй було висунуто. І надіслати повторно до регіонального центру відповідний комплект документів.

Запитання: Тобто документи до 4 березня, а до 18 – якщо якісь проблеми?

Вадим Карандій: Якщо якісь зміни, які можуть бути в них.

Запитання: Можна ще уточнення з приводу паспорта: якщо особі вже є 16 років, то свідоцтво про народження не буде прийматися навіть якщо вона не встигла оформити цю ID картку нову?

Вадим Карандій: Значить той перелік, який є на сайті Українського центру який ми розміщуємо, там передбачається, що можливі варіанти і свідоцтво про народження, але в тому разі, якщо це є випускник поточного закладу і його особу нам підтверджує керівник навчального закладу. Ця ж норма пошириться і на ті території, які не контролюються державною владою, там де особа не може отримати відповідно документ – паспорт громадянина України, але має свідоцтво про народження і паралельно з тим вона навчається на контрольованій території. В такому разі теж керівник навчального закладу подає довідку відповідно підтверджуючи і це є достатньо для реєстрації.

Запитання: Коли ви говорили про паспорт і свідоцтво про народження ви сказали про те, що в цьому році є деякі зміни і не закінчили свою думку. То чи це значущі зміни чи ні? Можете конкретизувати все ж таки?

Вадим Карандій: Зараз тоді, одну хвилинку. Я цю інформацію візьму, щоб була ближче. Просто розширено перелік за цих випадків котрі я кажу. Якщо раніше було, що обов’язково свідоцтво про народження потрібно було лише особі, якій не виповнилося 16 років, відрахунок часу вівся станом на 1 вересня початку навчального року. Якщо це у нас 2015 рік початок цього навчального року, то 1 вересня. Кому не виповнилося 16 для того потрібно було свідоцтво. Всі інші потрібно щоб мали паспорти. Значить зараз цю норму дещо полегшено.

Якщо це є випускник загальноосвітнього навчального закладу і якщо його керівник навчального закладу заявляє як особу, яка проходить ДПА і він не має паспорта, але є свідоцтво про народження то цього достатньо для реєстрації. Та сама норма стосується для осіб які є із неконтрольованої території, які не можуть отримати паспорт громадянина України, але мають свідоцтво і також навчаються у загальноосвітньому навчальному закладі на контрольованій території керівник якого підтверджує такий факт. Теж цього достатньо. Приймається закордонний паспорт – те ж розширення, тому що раніше його не було. Наприклад, може прийматися довідка із зверненням із захистом в Україні. От перелік таких документів, просто напросто він розширений порівняно з попередніми роками.

Запитання: Уточніть будь-ласка, от з приводу того що ДПА може як українська мова і історія і математика. Це виходить що 2 обов’язкових предмета: українська мова обов’язкова, і або історія або математика також обов’язкова? Можно тут уточнити?

Вадим Карандій: Дійсно випускник поточного року загальноосвітнього навчального закладу з поміж тих предметів які обирає обов’язково повинен вказати 2 предмети, які будуть мати статус ДПА. Один предмет є обов’язковий для всіх – це є українська мова. Другий предмет він має обрати з поміж математики або історії України.

Але можливі такі комбінації: якщо особа бажає вступати до вищого навчального закладу і їй одночасно потрібно для вступу і історія України і математика в загальному переліку предметів на ЗНО вона може указувати обидва предмети. Різниці нема. Але біля одного із предметів у реєстраційній формі вона обов’язково має поставити відмітку про те, що цей предмет буде здаватися іще і як ДПА. Тобто там оцінка буде визначатися не лише в шкалі 100-200 балів, а й у шкалі 1-12.

Запитання: А чим зумовлено те, що в цьому році обов’язково або історія України, або математика має бути зараховуватися як ДПА? Тому що в попередні роки це було за бажанням. І друге: чому мають обрати, який предмет буде зараховуватися як ДПА одразу на момент формування картки ЗНО? І третє: коли вищі заклади освіти мають оприлюднити які сертифікати вони вимагатимуть на які спеціальності, тому що і в попередні роки багато закладів освіти грішили тим, що вони не виставляють цю інформацію і треба до них довго-довго дзвонити в приймальну комісію для того щоб дізнатися які ж все таки предмети складати?

Вадим Карандій: Вищі навчальні заклади на сьогодні уже прийняли відповідні правила прийому, в яких визначені переліки предметів за якими вони будуть проводити прийом у 2016 році. Відповідна інформація на сьогодні уже внесена до Єдиної державної бази з питань освіти і говорити про те, що цієї інформації нема ну мабуть не можна. Відносно до того розміщують чи не розміщують вони це на своїх інформаційних стендах і на сайтах – це вже питання інше. Але це мабуть повинен кожен окремий абітурієнт сам оцінювати варто чи не варто вступати до того вищого навчального закладу, який таку інформацію приховує. Хоча як на мене, таких вузів є обмаль. В принципі кожен ВНЗ зацікавлений набрати студентів, тим більш зараз вузи між собою конкурують за абітурієнта, за набір, тому я думаю, що ця інформація є на сьогодні повною.

Тепер щодо ДПА. Це є загальна політика Міністерства освіти направлена на те, що ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема в старшій школі поступово має переходити в форми ЗНО. Перший крок як ви знаєте робився при запровадженні ЗНО, ще у 2008 році, тоді теж зараховувалися як результати як ДПА і ЗНО вступні іспити. Потім деякий час це не робилося з суто технологічних проблем пов’язаних із часом проведення ЗНО, з часом видачі результатів. У 2015 році було знову ж таки прийняте рішення у зв’язку з тим, що кількість абітурієнтів зменшується, про те що технологічно відпрацьовано дуже багато аспектів проведення ЗНО повернутися до формату проведення ДПА. Минулого року це було апробовано на Українській мові і літературі, цього року перелік розширено історією України та математикою додатково.

Запитання: А чому потрібно  зараз обирати?

Вадим Карандій: Ну по перше, давайте говорити так. Це все ж таки є завершення навчального процесу, і навчального і виховного, цей момент теж будемо говорити є своєрідний виховний момент. Кожен повинен формувати відповідальне ставлення до тих речей, які він робить. Кожен має відповідально віднестися до вибору тих предметів з яких він буде проходити ДПА.

Друге: якщо не робити такі обмеження, ми не зможемо контролювати бюджетні витрати. Тому що в такому разі буде не мотивована безпідставна реєстрація на додаткові тести, а як відомо кожне окреме тестування коштує державі кошти і досить великі.

Запитання: Уточнення по учням із неконтрольованої територій України: чи є якась попередня статистика, чи є люди як вже там мали намір зареєструватися і скільки їх було в минулому році і де вони будуть проходити це тестування – це суміжні території? Якщо можна, трохи подробиць.

Вадим Карандій: Так статистику я зараз не можу надати, тому що я просто нею не володію на це момент. Безпосередньо те що мається по 2016 року: значить попередньо ми знаємо що наміри такі є із тих дзвінків, листів які надходять також до Українського та регіональних центрів, тобто певна частина їх буде. Є інформація наприклад по Міжнародній українській школі, яка керується Автономною республікою Крим, де випускники з автономії реєструються як ті, що хочуть здобути повну загальну середню освіту в українському навчальному закладі і відповідно отримати український атестат ну і в подальшому виявляють бажання реєструватися на ЗНО.

Стосовно місця проведення: все залежить від вибору безпосередньо самого учасника такого оцінювання, в залежності від того де йому буде більш комфортніше і він визначається сам, відповідні адреси, місце свого перебування він зазначає в реєстраційній картці і уже відповідно до зазначеної адреси він буде спрямовуватися до пунктів тестування найближчих до місця його перебування на той момент. Можливо це переважно буде території контрольовані Донецької, Луганської областей, як і я теж не виключаю це може бути Харківська, Дніпропетровська, Запорізька область. Але з прикладу минулого року, зрозуміло зважаючи на всі зв’язки родинні, всі інші які існують у осіб, які проживають на тій території вони розподіляються практично по всій території держави.

Запитання: А не знаєте, у 2015 році скільки було таких абітурієнтів з окупованих територій.

Вадим Карандій: Ні, зараз я вам не готовий назвати цю цифру, але статистику можна підняти і я думаю, що ми її з часом розмістимо на сайті. Проблема статистики полягає в одному – в тому що повноцінну базу 2015 року ми зуміли відновити, запустити будемо говорити в робочому режимі декілька тижнів тому.

Запитання: Іще в продовження. Цей технічний момент, через ці слідчі дії, чи обновлялось програмне забезпечення, чи закуповувалися нові сервери, чи вам все ж таки повернули якусь частину технічного оснащення?

Вадим Карандій: Технічна частина, апаратне оснащення нам не повернута, тому що вона є частиною доказової бази, яка на сьогодні є у розпорядження слідства і до завершення всіх дій вона не буде повернута. Копії всіх програмних засобів, а також баз даних учнів, все що було вилучено в цій частині нам повернуто на сьогодні. Значить програмний комплекс піддався глибокій модернізації, в першу чергу із безпекою проблематики, з точки зору безпеки, а також з точки зору зміни деяких технологічних моментів, які відбулися при плануванні та організації проведення тестування у 2015-2016 році. Були закупівлі деякої додаткової техніки, вони і зараз відбуваються, але в більшості вони на сьогодні пов’язані або із компенсацією нашої бази, яка не оновлювалась починаючи із 2008, частково у 2010 року, а також техніка, яка повинна убезпечити систему в майбутньому від всіляких несанкціонованих випадків.

Запитання: А ще уточніть будь-ласка хто має право здавати в додаткову сесію ЗНО? Це має бути якесь документальне підтвердження, що людина не прийшла на перші іспити із поважних причин чи хто взагалі і коли потрібно подавати ці підтвердження, щоб мати право прийти на додаткову сесію?

Вадим Карандій: На додаткову сесію можуть потрапити дві категорії осіб. Перша категорія – це ті яким уже наперед відомо, що вони не можуть пройти ЗНО під час основної сесії. Тобто вони зараз реєструються і уже розуміють, що під час основної вони не потрапляють. Для цього вони повинні до загального комплекту документів які подають написали окрему заяву де б вказали що у них є потреби пройти тестування під час додаткової сесії, вказали причину і надали відповідний підтверджуючий документ. Переліки відповідно що є причинами також розміщені на сайті Українського центру. Друга категорія осіб, яка може бути – це ті, які прийшли на основну сесію але з певних об’єктивних причин не змогли пройти тестування. Це може бути захворювання, це можуть бути певні обставини, які перешкодили, ну наприклад, якісь будемо говорити дії зовнішнього фактору, що унеможливили проходження зовнішнього оцінювання. Всі ці випадки розглядаються в регламенті відповідних Регіональних центрів і приймаються відповідні рішення, що особа спрямовується на додаткову сесію.

Запитання: Тобто, якщо людина захворіла, вона все одно має прийти, щоб це побачили і лише тоді її відпустили?

Вадим Карандій: Якщо людина захворіла, їй не обов’язково з’являтися, головне щоб на момент проходження ЗНО у неї це було підтверджено відповідними лікарняними документами про те, що вона хвора і протягом 5 календарних днів з моменту проходження ЗНО, на яку вона мала прийти, вона має подати заяву до Регіонального центру, до регламентної комісії.

Комісія розглядає відповідно надані документи і приймає рішення – надає чи не надає право пройти під час додаткової сесії. Якщо так трапилося, що загострення хвороби відбулося в процесі проходження ЗНО, такий абітурієнт теж має про це завити, повідомити персонал, повідомити про те, що стан здоров’я унеможливлює нормально справитися з тестом, це має бути зафіксовано медичним працівником, який є у кожному пункті тестування, якщо є потреба медичний працівник надає допомогу, супроводжує там до швидкої допомоги чи інше, робляться відповідні відмітки у документах, пунктах тестування, якщо є відповідна заява цієї особи, регламентна комісія також приймає рішення про перенаправлення її на додаткову сесію.

Не розглядаються випадки перенаправлення на додаткову сесію в разі, якщо особа пройшла тестування, не заявила про стан свого здоров’я, отримала результат і уже після отриманого результату починає говорити, що їй було зле. Встановити цього випадку абсолютно неможливо, особа вважається такою, що цей результат прийняла і права на додаткову сесію не має. Чи будуть ще запитання?

Запитання: Будь-ласка, чи досі діятиме норма, що це ЗНО дійсне тільки для вступу цього року? Наприклад, дитина цього року не вступила, хоче вступати наступного. Знову потрібно буде здавати?

Вадим Карандій: Так. Відповідно до умов прийому затвердженого міністерством на 2016 рік, ця норма залишається в силі. Для вступу у 2016 році діють сертифікати лише 2016 року. Якщо більше нема запитань, я щиро дякую.

 

 

 

 

Яким буде зовнішнє оцінювання 2016 року

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Характеристики фактично визначають, що представлятимуть собою тести ЗНО у 2016 році.

Зокрема, характеристики тестів містять інформацію про загальну кількість завдань кожного тесту, час відведений для виконання кожного тесту, форми завдань, що будуть використані при тестуванні, схеми оцінювання кожної форми завдань та тесту в цілому, інші особливості проведення ЗНО з кожного предмета.

У порівнянні з минулим роком, у характеристики тестів ЗНО внесено деякі зміни.

Тестова робота з хімії у 2016 році міститиме 50 завдань замість 54, при цьому час на виконання тесту не змінено. На виконання сертифікаційної роботи абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.

Істотно зміниться форма проведення тесту ЗНО з історії України. Тест складатиметься з двох рівних частин. Результат виконання завдань першої частини, які охоплюватимуть період історії України ХХ ст. – початку ХХІ ст., буде зарахований як державна підсумкова атестація.

Друга частина завдань тесту охоплюватиме період історії України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Результат виконання завдань першої та другої частини тесту (тесту в цілому) буде використовуватися абітурієнтами під час вступної кампанії до ВНЗ.

У зв’язку з проведенням державної підсумкової атестації з математики у формі ЗНО, завдання цього тесту також умовно поділено дві частини, бали за виконання яких будуть зараховані для ДПА та вступу до ВНЗ. Варто зазначити, що у 2016 році буде збільшено час на виконання тесту з математики зі 130 до 180 хвилин. При цьому кількість завдань тесту збільшено з 30 до 33.

Тест з української мови зберіг загальну кількість завдань. При його виконанні абітурієнтам буде запропоновано надати відповіді на 58 завдань. Разом з тим, на розв’язання усіх завдань тесту абітурієнтам буде надано більше часу. Тестування триватиме 180 хвилин замість 150.

Результат виконання частини завдань тесту ЗНО з української мови і літератури, що мають відношення до мовних завдань, будуть зараховані як державна підсумкова атестація з української мови. Результат виконання всіх завдань тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

Інші тести зовнішнього незалежного оцінювання змін не зазнали.

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Галина Мельник

«Де можуть зареєструватися для проходження ЗНО випускники 2015 року? Чи можуть вони зареєструватися в навчальному закладі, який закінчили?»

Відповідь: Особа, яка бажає зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні, повинна за допомогою спеціальної програми, розміщеної на веб-сайті Українського центру, сформувати реєстраційну картку, вказавши необхідні дані, направити комплект документів рекомендованим листом на Херсонський РЦОЯО.

У ЗНЗ формуються комплекти документів випускників лише поточного навчального року.

 

ІринаСідень

«Чи можна реєструватися і на математику, і на історію України? Як це здійснити практично? Дякую.»

Відповідь:­ Під час формування реєстраційної картки учень 11-го класу, який бажає зареєструватися для участі в ЗНО, вказує не більше 4 предметів (серед яких можуть бути і математика, і історія України).

У списку, який навчальний заклад подає з комплектами реєстраційних документів, позначаються 2 предмети зовнішнього незалежного оцінювання, результати яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію: українська мова і література, математика або історія України (за вибором учня). Учні 11-х класів зазначають адресу навчального закладу.

 

ІринаСідень

«Яку адресу зазначати для надсилання офіційної кореспонденції (навчального закладу)? Дякую за відповідь.»

Відповідь: Херсонський РЦОЯО надсилає одним рекомендованим поштовим відправленням індивідуальні конверти випускникам поточного навчального року за адресою ЗНЗ, в якому вони навчаються.

 

 

Сергей Грищенко

«Для професійно-технічних навчальних закладів процедура реєстрації така сама, як для загальноосвітніх шкіл?»

Відповідь: Учні професійно-технічних навчальних закладів самостійно надсилають комплекти реєстраційних документів до Херсонського РЦОЯО. До реєстраційної картки, крім копії паспорта, докладають довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в січні–серпні 2016 року повної загальної середньої освіти.

 

Ольга Курій

«Чи може ЗНЗ відправляти комплекти реєстраційних документів частинами?»

Відповідь: Якщо є така необхідність. Але краще сформувати весь комплект реєстраційних документів.

 

Люда Захарченко

«Якщо дитина з особливими потребами звільнена від здачі ДПА чи потрібно її реєструвати на ЗНО? Дякуємо.»

Відповідь: Якщо дитина не планує вступати до ВНЗ і має звільнення від ДПА, вона може не реєструватися на ЗНО.

Але якщо учень планує вступати до вищого навчального закладу у 2016 році, він повинен зареєструватися для участі в ЗНО, докласти до документів оригінал висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, виданого органом або закладом охорони здоров’я. У разі, коли УЦОЯО не може створити належні (спеціальні) умови для учасника ЗНО, учень отримує відмову від регіонального центру, і з цією відмовою може складати вступні іспити при ВНЗ (за умови створення спеціальних умов для абітурієнта у ВНЗ).

 

Ольга Трондіна

«Якщо учень не планує вступати в цьому році до ВНЗ і буде звільнений від ДПА, він може не реєструватися на проходження ЗНО?»

Відповідь: Якщо не планує вступати до ВНЗ і має звільнення від ДПА, учень може не реєструватися на ЗНО.

 

Наталія Соловйова

«Дитина-інвалід (після інсульту) знаходиться на індивідуальному навчанні. Чи звільняється вона від ЗНО? Дитина-інвалід (вроджена вада серця) – чи звільняється він?»

Відповідь: За роз’ясненнями щодо переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, варто звернутися до закладу охорони здоров’я.

 

оксанакопайгора

«Чи треба складати ЗНО людям, які хочуть отримати другу вищу освіту?»

Відповідь: За роз’ясненнями рекомендуємо звернутися до приймальної комісії вищого навчального закладу.

 

Наталия Ескина

«Як зареєструвати учня, у якого за відсутності українського громадянства батьків немає паспорта?»

Відповідь: Потрібно звернутися до регламентної комісії Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти.